Centrum Szkoleń

Miękkie umiejętności menedżerskie Zarządzanie zespołem

  • Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji
  • Zarządzanie zespołami ludzkimi w organizacji
  • Problemy współpracy i godzenia interesów
  • Zespoły w organizacji
  • Koncepcje efektywnego kierowania
  • Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi
  • Komunikowanie w organizacji
  • Kultura organizacyjna
  • Modele kultury organizacyjnej uwzględniające potencjał ludzi