Centrum Szkoleń

Miękkie umiejętności menedżerskie Kluczowe narzędzia szefowskie

  • Wartości szefa - expose lidera zespołu
  • Delegowanie zadań
  • Rozmowa dowartościowująca
  • Wyciąganie sankcji wobec Pracownika
  • Mediacje szefowskie
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Efektywne modele zarządzania
  • Zarządzanie firmą w polskiej rzeczywistości
  • Narzędzia w rękach szefa