Centrum Szkoleń

Miękkie umiejętności menedżerskie Przywództwo i zarządzanie zespołem w zmianie

 • Przyczyny zmian
 • Fazy zmian - aspekt psychologiczny
 • Etapy zmian
 • Psychiczne nastawienie do zmiany w poszczególnych etapach
 • Przygotowanie zmian
 • Komunikacja zmian
 • Budowanie efektywnych komunikatów
 • Motywacja i podejście sytuacyjne Blancharda
 • Ja, jako lider
 • Planowanie działań własnych i zespołu
 • Przyczyny stresu
 • Eustres i Dystres
 • Diagnoza stresu
 • Strategie radzenia ze stresem