Centrum Szkoleń

Miękkie umiejętności menedżerskie Motywowanie i rozwijanie Pracowników

  • Budowanie motywacji pracowników – źródła motywacji
  • Teoria Herzberga
  • Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera
  • Zasada „Pół na pół”
  • Style kierowania jako ważny czynnik wpływający na zaangażowanie i motywację pracowników