Centrum Szkoleń

Miękkie umiejętności menedżerskie Systemy ocen pracowniczych

  • Cele oceny
  • Zróżnicowanie stanowisk pracy
  • Kluczowe kompetencje dla stanowisk pracy
  • Skala ocen poszczególnych kompetencji
  • Kryteria oceny
  • Metody i narzędzia w systemach ocen pracowniczych
  • Przebieg rozmowy oceniającej
  • Arkusze oceny poziomu kompetencji zawodowych
  • Wyznaczanie celów zawodowych dla Pracownika