Centrum Szkoleń

Jak działamy

Metody jakie wykorzystujemy podczas warsztatów obejmują:

 • Pracę indywidualną
 • Pracę grupową
 • Burzę mózgów
 • Akwarium
 • Mini wykłady
 • Case study
 • Gry szkoleniowe
 • Symulacje szkoleniowe
 • Testy autodiagnozy
 • Prezentacje
 • Dyskusje zogniskowane