Centrum Szkoleń

Umiejętności osobiste Zarządzanie efektywnością osobistą

  • Analiza czynników zakłócających efektywne wykorzystywanie czasu
  • Metody przeciwdziałania złodziejom czasu
  • Wyznaczanie celów – innowacyjne metody definiowania kierunków działań
  • Skuteczna realizacja celów  - narzędzia
  • Rola automotywacji w osiąganiu zamierzonych planów
  • Metody coachingowe w budowaniu motywacji
  • Strategia działań – jak zwiększyć szanse na sukces
  • Kreatywne podejście do pojawiających się zakłóceń w osiąganiu celów