Centrum Szkoleń

Umiejętności osobiste Autoprezentacja

  • Mowa ciała w wystąpieniach publicznych
  • Ćwiczenia głosu i dykcji
  • Stosowanie technik NLP - neurolingwistycznego programowania
  • Nabycie umiejętności zastosowania figur retorycznych
  • Autodiagnoza mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w wystąpieniach publicznych