Centrum Szkoleń

Umiejętności osobiste Asertywność - masz prawo do bycia niezależnym

  • Asertywność a potrzeby psychiczne
  • Zachowania asertywne z perspektywy analizy transakcyjnej
  • Budowanie poczucia własnej wartości
  • Obrona własnych przekonań
  • Modelowe narzędzia asertywnej postawy
  • Przezwyciężanie manipulacji świata zewnętrznego
  • Asertywność w środowisku pracy