Centrum Szkoleń

Techniki sprzedaży Zaawansowane negocjacje

  • Istotne gesty w negocjacjach
  • Figury retoryczne  - narzędzia autoprezentacji
  • Reguły negocjacji
  • Analiza potencjałów – Analiza SWOT
  • Planowanie strategii negocjacyjnych
  • Etapy negocjacji
  • Autodiagnoza odporności na zachowania manipulacyjne
  • Gry negocjacyjne
  • Techniki budowania przewagi nad Partnerami biznesowymi