Centrum Szkoleń

Techniki sprzedaży Telemarketing

  • Komunikacja z klientem
  • Zasady komunikacji przez telefon
  • Znaczenie treści w rozmowie telefonicznej
  • Kontrola przebiegu rozmowy telefonicznej
  • Rozmowy przychodzące
  • Etapy rozmowy
  • Standard rozmowy telefonicznej
  • Alfabety telefoniczne