Centrum Szkoleń

Doradztwo zawodowe

  • Tworzenie Curriculum vitae
  • Diagnoza potencjału zawodowego
  • Badanie kompetencji zawodowych
  • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych