Centrum Szkoleń

Akademia Coacha

I.  ZAŁOŻENIA AKADEMII

Projekt akademii jest zgodny z kluczowymi kompetencjami coacha ICF. Obejmuje 60 godzin szkolenia.

Korzyści:

 • wzmocnienie efektywności zespołów,
 • wzrost skuteczności w realizacji celów biznesowych,
 • rozwinięcie umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania,
 • praktyczne poznanie typologii osobowości Klienta,
 • poznanie narzędzi coachingowych,
 • zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
 • zdobycie doświadczenia w roli Coacha i Klienta coachingowego,
 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
 • poznanie modelu wdrożenia i funkcjonowania coachingu w organizacji.

Akademia skierowana jest w szczególności do:

 • menedżerów ds. HR,
 • menedżerów zespołów sprzedażowych,
 • menedżerów sprzedaży bezpośredniej D2D,
 • przedstawicieli handlowych i KAMów,
 • mentorów biznesu,
 • trenerów i coachów,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • studentów ostatnich lat kierunków menadżerskich, psychologii, socjologii, pedagogiki,
 • osób poszukujących zmiany.

Prowadzimy grupy z programem dopasowanym do określonej branży, dzięki czemu uczestnicy mogą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami i nawiązać kontakty biznesowe.


II.  TEMATYKA AKADEMII

 1. Definicje coachingu, rodzaje coachingu.
 2. Filary coachingu.
 3. Kluczowe kompetencje coacha: umiejętność słuchania w coachingu, umiejętność zadawania pytań, umiejętność budowania relacji, podsumowywanie i wyciąganie wniosków, pobudzanie kreatywności, itp.
 4. Modele coachingowe i narzędzia: T(GROW), Mocne Pytania, Pytania Kartezjańskie, Model Roberta Diltsa, Coaching Circle Noble Manhattan, Koło Życia i Koło Kompetencji, Dobrze Sformułowany Cel, SCORE, STAR, SMART, Znaczące Rozmowy (7 typów rozmów wg Roberta Hargrova), Model Coachingu Narzędziowego i inne.
 5. Wartości i etyka w pracy coacha. Zasady pracy coacha.
 6. Coaching w organizacjach. Coach wewnętrzny, szef w roli coacha, procedura coachingu.